smartmedia
02-877-9346 , 086-378-8812
มืออาชีพ ด้านการผลิตสื่อออนไลน์ และ การตลาดออนไลน์
"เพิ่มยอดขาย เพิ่มความน่าเชื่อถือธุรกิจคุณด้วยเว็บไซต์"
ABOUT US
จากประสบการณ์ของพวกเราที่ได้ทำงานด้านพัฒนา เว็บไซต์มา รับผิดชอบ ดูแล ตั้งแต่การรับข้อมูลลูกค้า, วางแผนงานการจัดทำ, ออกแบบจัดทำ, ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์, ตลอดจนปรับปรุงดูแล ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า กับความภาคภูมิใจที่เห็นความสำเร็จของลูกค้า สร้าง ความเชื่อมั่นที่มีต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เรายังคง มุ่งมั่นที่จะทำงานทางด้านนี้ต่อไปให้ดีที่สุดและทำให้ลูกค้า พึงพอใจสูงสุด ดังพันธกิจของเราที่ว่า
"ความพึงพอใจของลูกค้า
คือ หน้าที่ของเรา"
เราคือผู้ให้บริการรับออกแบบเว็บไซต์ Web Deisgn ซึ่งพร้อมให้บริการจัดทำเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและความ เป็นมาตรฐานไม่ซ้ำแบบใคร รวมถึงการใช้บริการจัดทำ Web Flash (เว็บแฟลช), Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น), Web E-commerce (เว็บอีคอมเมิร์ช), พัฒนาระบบอินทราเน็ตและ เอ็กซ์ทราเน็ต, ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และ การให้บริการจัดทำ SEO (โปรโมทเว็บไซต์) ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์ ทำให้เราพร้อมที่จะ พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อบริการ ให้แก่ลูกค้าของเราที่มาใช้บริการ ได้อย่างดีที่สุด
เราไม้ได้เป็นเพียงแค่บริษัทรับออกแบบเว็บไซต์เท่านั้น
แต่เรายังเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ด้านอื่นๆ
เช่น การตลาด , อินเตอร์เน็ต และ Online Marketing เป็นต้น